Công ty Cổ phần mía đường Cao Bằng

Album - Ảnh

Tin Tiêu điểm


 Đường kính trắng loại I - Túi 1 kg

Đường kính trắng loại I - Túi 1 kg

Đường kính trắng loại I  - Bao 50kg

Đường kính trắng loại I - Bao 50kg

Đường vàng loại I - Bao 50 kg

Đường vàng loại I - Bao 50 kg

Đường vàng loại I - Túi 1 kg

Đường vàng loại I - Túi 1 kg