Công ty Cổ phần mía đường Cao Bằng

Album - Ảnh

Công ty Cổ phần mía đường Cao Bằng
: Địa chỉ: Thị trấn Tà Lùng, huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng
:02063.824121
:Fax: 02063.824113