Công ty Cổ phần mía đường Cao Bằng

Album - Ảnh

Công ty Cổ phần mía đường Cao Bằng
: Địa chỉ: Thị trấn Tà Lùng, huyện Phục Hoà, tỉnh Cao Bằng
:0263.824121
:Fax: 0263.824113