Công ty Cổ phần mía đường Cao Bằng

Thông báo về việc Tuyển dụng lao động đi làm việc tại Thủy Khẩu - Long Châu - Trung Quốc.

Số: 255/TB-MĐ

Bài viết liên quan