Công ty Cổ phần mía đường Cao Bằng

Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS niên độ 2018-2019 và KH thù lao niên độ 2019-2020

Số 428/Ttr-HĐQT

Bình luận: 0

Để lại bình luận

Họ và tên:


Nội dung bình luận: Lưu ý: Không hỗ trợ mã Html!


Nhập mã bảo mật bên dưới: