Công ty Cổ phần mía đường Cao Bằng

Tờ trình thông qua Chủi tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty

Số 430/Ttr-HĐQT

Bình luận: 0

Để lại bình luận

Họ và tên:


Nội dung bình luận: Lưu ý: Không hỗ trợ mã Html!


Nhập mã bảo mật bên dưới: