Công ty Cổ phần mía đường Cao Bằng

Tập huấn nhận thức hệ thống QLCL ISO 9001 : 2015

Trong hai ngày 28 và 29/6/2017, Công ty cổ phần đường Cao Bằng phối hợp với Văn phòng chứng nhận chất lượng BQC tổ chức khóa tập huấn nhận thức Hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

Tham gia khóa tập huấn gồm hơn 60 học viên là những lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo các đơn vị và CNV tham gia xây dựng hệ thống ISO của công ty. 

Khóa tập huấn nhằm mục đích trang bị những kiến thức cơ bản về Bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2015, những nội dung thay đổi của tiêu chuẩn phiên bản 9001:2015 so với phiên bản 9001:2008 và Kỹ năng đánh giá nội bộ cho các học viên tham gia; giúp cho công tác chuyển đổi cũng như áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 được thuận lợi và đạt hiệu quả tốt.

Dưới đây là một số hình ảnh của khóa tập huấn:

 

Hoàng Thị Hạnh