Công ty Cổ phần mía đường Cao Bằng

Khai giảng lớp Bồi dưỡng cán bộ quản lý

Ngày 20/9/2017, Công ty Cổ phần mía đường Cao Bằng phối hợp với Trường Cao đẳng cơ điện và công nghệ thực phẩm Hà Nội tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng Cán bộ quản lý từ cấp tổ trưởng trở lên. 

Tham gia lớp học gồm 47 đ/c là cán bộ lãnh đạo thuộc các bộ phận sản xuất trong Công ty. Lớp học dự kiến sẽ được tổ chức trong 12 ngày nhằm mục đích bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và quản lý điều hành cho đội ngũ lãnh đạo từ cấp tổ trưởng trở lên. Qua đó áp dụng vào thực tế công việc tại các cương vị cũng như thực tế sản xuất của Công ty, góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm của đơn vị.

Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi lễ khai giảng: 

Hoàng Thị Hạnh