Công ty Cổ phần mía đường Cao Bằng

Công bố thông tin về việc thay đổi mẫu con dấu của Công ty CP mía đường Cao Bằng